Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas iekārtu piegāde Patoloģijas centra vajadzībām

Izsludināšanas datums:
08.11.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/91K
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas iekārtu piegāde Patoloģijas centra vajadzībām
Iesniegšanas termiņš:
27.11.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Patoloģijas centra vadītājs Andris Šmits, tālr. 67536070; e-pasts patologijas.centrs@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu un līgumu daļas juriste Inga Lange, tālr. 67042378, inga.lange@aslimnica.lv