Vienotais pieraksts: +371 67000610

Māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana un remontdarbu nodrošināšanu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros/

Izsludināšanas datums:
19.06.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/30M
Iepirkuma priekšmets:
Māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana un remontdarbu nodrošināšanu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros/
Iesniegšanas termiņš:
05.07.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Ivars Rozenbergs, ITID atbildīgais meistars, tālr. +371 67042777; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
19.06.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana un remontdarbu nodrošināšanu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros”, ID Nr. RAKUS 2019/30M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019. gada 5.jūlijam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!