Vienotais pieraksts: +371 67000610

„Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/55S
Iepirkuma priekšmets:
„Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”
Kontaktpersonas:
R.Dreimanis, Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs.