Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo reaģentu, diagnostiskumu un aprīkojuma piegāde

Izsludināšanas datums:
27.04.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/108K
Iepirkuma priekšmets:
Laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo reaģentu, diagnostiskumu un aprīkojuma piegāde
Iesniegšanas termiņš:
19.06.2017
Kontaktpersonas:
Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijas vadītāja Jeļena Storoženko, tālr. 67014220, e-pasts: jelena.storozenko@aslimnica.lv; Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu vecākā speciāliste Valērija Kreisberga, tālr. 67042306, e-pasts: valerija.kreisberga@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informējam, ka tika veikti grozījumi Tehniskajā specifikācijā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 19.06.2017., plkst. 13:00.