Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/54K
Iepirkuma priekšmets:
Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehniskajām specifikācijām:Ludmila Eņģele, tālr. 67041004, e-pasts: ludmila.engele@aslimnica.lv; Jeļena Storoženko, tālr. 67014220, e-pasts: jelena.storozenko@aslimnica.lv; Inga Norvaiša, tālr. 67048221, e-pasts: inga.norvaisa@aslimnica.lv; par procedūru – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļas juriste Edīte Tiltiņa, tālr. 67042407, edite.tiltina@aslimnica.lv