Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ksilola piegāde

Izsludināšanas datums:
12.08.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/60M
Iepirkuma priekšmets:
Ksilola piegāde
Iesniegšanas termiņš:
23.08.2016
Kontaktpersonas:
Patoloģijas centra vadītājs Andris Šmits, tālr. 6753 6070; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336; mob. 25749567.