Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kravas lifta nomaiņa stacionārā “TPSC”

Izsludināšanas datums:
28.03.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/08K
Iepirkuma priekšmets:
Kravas lifta nomaiņa stacionārā “TPSC”
Iesniegšanas termiņš:
24.04.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Jānis Gaveika, tālr. +371 6704 8207, +371 29242853; par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Pretendentiem Objekta apskate ir obligāta! Ieinteresētā piegādātāja pārstāvjiem jāsazinās ar kontaktpersonu par iespēju veikt objekta apskati konkrētā laikā. Kontaktpersona- Jānis Gaveika, tālr. +371 6704 8207, +371 29242853, e- pasts: janis.gaveika@aslimnica.lv.