Vienotais pieraksts: +371 67000610

„Kontakta staru terapijas (brahiterapijas) iekārtas, piederumu un divu laminārās plūsmas skapju kodolmedicīnas radiofarmaceitisko preparātu fasēšanai piegāde”

Izsludināšanas datums:
06.09.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/91K
Iepirkuma priekšmets:
„Kontakta staru terapijas (brahiterapijas) iekārtas, piederumu un divu laminārās plūsmas skapju kodolmedicīnas radiofarmaceitisko preparātu fasēšanai piegāde”
Iesniegšanas termiņš:
12.10.2020
Kontaktpersonas:
Par iekārtām - Arturs Šorubalko, Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājs, tālr. 67042199, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru - Inga Lange, Iepirkumu daļas juriste, 67042378, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv