Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kodolmedicīnas radiofarmpreparātu, Mo/Tc ģeneratoru un izotopu piegāde scintigrāfijas izmeklējumu un terapijas procedūru veikšanai

Izsludināšanas datums:
11.08.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/58K
Iepirkuma priekšmets:
Kodolmedicīnas radiofarmpreparātu, Mo/Tc ģeneratoru un izotopu piegāde scintigrāfijas izmeklējumu un terapijas procedūru veikšanai
Iesniegšanas termiņš:
15.09.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas 1A Kodolmedicīnas klīniskā daļas vadītāja Antra Bērziņa, tālr. 67042248, e-pasts: antra.berzina@aslimnica.lv; par Nolikumu: Iepirkumu un līgumu daļas juriste Edīte Tiltiņa, tālr. 67042407, e-pasts: edite.tiltina@aslimnica.lv.