Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kodolmedicīnas radiofarmaceitisko preparātu piegāde inovatīvu terapijas procedūru veikšanai

Izsludināšanas datums:
10.08.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/51K
Iepirkuma priekšmets:
Kodolmedicīnas radiofarmaceitisko preparātu piegāde inovatīvu terapijas procedūru veikšanai
Iesniegšanas termiņš:
11.09.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Kodolmedicīnas klīniskās daļas vadītāja Antra Bērziņa, tālr. +371 67042248; Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Inga Lange, tālr. +371 67042378.