Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtām pakalpojuma sniegšana

Izsludināšanas datums:
13.07.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/63M
Iepirkuma priekšmets:
Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtām pakalpojuma sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
09.08.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Andris Meždreijs, tālr. +371 67303107, +371 29246937 par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307