Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana ar augstspiediena iekārtu

Izsludināšanas datums:
15.06.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/36M
Iepirkuma priekšmets:
Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana ar augstspiediena iekārtu
Iesniegšanas termiņš:
28.06.2016
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Andris Meždreijs, Energodienesta daļas vadītāja vietnieks, tālr. +371 67303107, +371 29246937; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.