Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās un teritorijā

Izsludināšanas datums:
04.11.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/80M
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās un teritorijā
Iesniegšanas termiņš:
15.11.2016
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Vita Rauhvargere, telpiskās plānošanas speciāliste, arhitekte, tālr. +371 67303158, +371 29263932; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.