Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās

Izsludināšanas datums:
10.09.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/113M
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās
Iesniegšanas termiņš:
25.09.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Linda Broka Freimane, Klientu apkalpošanas procesu vadītāja, tālr. +371 29461700; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
10.09.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās”, ID Nr. RAKUS 2020/113M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 25. septembrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!