Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas centra kontaktu apkalpošanas risinājuma noma

Izsludināšanas datums:
11.12.2014
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2014/89M
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas centra kontaktu apkalpošanas risinājuma noma
Kontaktpersonas:
Par Tehnisko specifikāciju - Informācijas centra vadītāja Larisa Kirsone, mob. 29164783, e-pasts: larisa.kirsone@aslimnica.lv; par Nolikumu - Iepirkumu speciāliste Mārīte Bērziņa-Reimane, tālr. 67042336, e-pasts: marite.berzina@aslimnica.lv