Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas centra kontaktu apkalpošanas risinājuma noma

Izsludināšanas datums:
06.01.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/102M
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas centra kontaktu apkalpošanas risinājuma noma
Iesniegšanas termiņš:
17.01.2017
Kontaktpersonas:
Par Tehnisko specifikāciju: Informācijas centra vadītāja Larisa Kirsone, mob. 29164783, e-pasts: larisa.kirsone@aslimnica.lv; par Instrukciju: Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336, e-pasts: jelena.bicikova@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informējam, ka tehniskajā specifikācija veiktās izmaiņas, lūdzam ņemt vērā Tehnisko specifikāciju redakcija no 10.01.2017.