Vienotais pieraksts: +371 67000610

Individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde

Izsludināšanas datums:
10.01.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/109M
Iepirkuma priekšmets:
Individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
23.01.2017
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālrunis 67042674. Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Sindija Laura Ošeniece, tālr. 67042336.
Komentāri:
Informācijai! Tehniskajā specifikācijā punktos 4.4. un 4.6. tika veikti precizējumi. Katrai iepirkuma pozīcijai tehniskajā piedāvājumā klāt japievieno fotoattēlu, piedāvātajiem modeļiem. Tehniskajā piedāvājumā 1. un 2. pozīcijai 1.10 norādīt piedāvātajiem aizsargtērpiem materiāla svaru - kg/m2