Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde”

Izsludināšanas datums:
06.06.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/37K
Iepirkuma priekšmets:
“Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde”
Iesniegšanas termiņš:
29.06.2017
Kontaktpersonas:
Patoloģijas centra vadītājs Andris Šmits t. 67536070, e-pasts andris.smits@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācijai! Piedāvājums jāiesniedz divās slēgtās (aizlīmētās) aploksnēs. Pretendenta atlases dokumenti (1 ORIĢINĀLS papīra formātā) jāiesniedz pirmajā aploksnē ar norādi: • Atklātam konkursam „Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde”; • iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2017/37K; • Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV- 1038; • Pretendenta nosaukums un adrese; • Atzīme: „Pretendenta atlases dokumenti”; • Atzīme: „Atvērt tikai konkursa komisijas klātbūtnē”. Tehniskais un finanšu piedāvājums (1 ORIĢINĀLS un 1 KOPIJA papīra formātā un 1 KOPIJA elektroniski CD-R formātā) jāiesniedz otrajā aploksnē ar norādi: • Atklātam konkursam „Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde”; • iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2017/37K; • Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV- 1038; • Pretendenta nosaukums un adrese; • Atzīme: „Tehniskais un finanšu piedāvājums”; • Atzīme: „Atvērt tikai konkursa komisijas klātbūtnē”.