Vienotais pieraksts: +371 67000610

Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde

Izsludināšanas datums:
14.10.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/122K
Iepirkuma priekšmets:
Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
17.11.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Valdis Miķelsons, Patoloģijas centra vadītājs, tālr. +371 29241531, e-pasts valdis.mikelsons@aslimnica.lv; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
14.10.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu un materiālu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/122K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 17. novembrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!