Vienotais pieraksts: +371 67000610

Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/34K
Iepirkuma priekšmets:
Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehniskajām specifikācijām – Patoloģijas centra vadītājs Andris Šmits, tālr. 67536070; par procedūru – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļas juriste Edīte Tiltiņa, tālr. 67042407.