Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ergonomisko izmeklējumu kušetu un ergonomisko ārstu krēslu piegāde Diagnostiskas radioloģijas centram

Izsludināšanas datums:
08.06.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/42M
Iepirkuma priekšmets:
Ergonomisko izmeklējumu kušetu un ergonomisko ārstu krēslu piegāde Diagnostiskas radioloģijas centram
Iesniegšanas termiņš:
20.06.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju -Aelita Platā, Medicīnas fiziķe, tālr. 6704 2674; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.