Vienotais pieraksts: +371 67000610

Endokavitālās zondes 8818 piegāde

Izsludināšanas datums:
26.07.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/63M
Iepirkuma priekšmets:
Endokavitālās zondes 8818 piegāde
Iesniegšanas termiņš:
07.08.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Aelita Platā, Medicīnas fiziķis, tālr. +371 67042674; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.