Vienotais pieraksts: +371 67000610

Elektrotehnisko materiālu piegāde

Izsludināšanas datums:
12.07.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/64M
Iepirkuma priekšmets:
Elektrotehnisko materiālu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
25.07.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Andris Meždreijs, Energodienesta nodaļas vadītāja vietnieks, tālr. 6704 2406, 29246937; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.