Vienotais pieraksts: +371 67000610

Elektrokardiogrāfijas iekārtu piegāde Diagnostiskās kardioloģijas nodaļai

Izsludināšanas datums:
14.09.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/74M
Iepirkuma priekšmets:
Elektrokardiogrāfijas iekārtu piegāde Diagnostiskās kardioloģijas nodaļai
Iesniegšanas termiņš:
26.09.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Ilze Kļava, Diagnostiskās kardioloģijas nodaļas virsmāsa, tālr. +371 67042695; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.