Vienotais pieraksts: +371 67000610

Divu dozimetrisko mēriekārtu „Daily QA3” piegāde lineāro elektronu paātrinātāju ikdienas dozimetriskajai kontrolei

Izsludināšanas datums:
29.05.2014
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2014/43M
Iepirkuma priekšmets:
Divu dozimetrisko mēriekārtu „Daily QA3” piegāde lineāro elektronu paātrinātāju ikdienas dozimetriskajai kontrolei
Iesniegšanas termiņš:
10.06.2014
Kontaktpersonas:
Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vecākā medicīnas fiziķe Gaļina Boka, tālr. 67042298; Iepirkumu speciāliste Rēzija Bērziņa, tālr. 67042336.