Vienotais pieraksts: +371 67000610

Divu abdominālo zonžu piegāde

Izsludināšanas datums:
15.01.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/03M
Iepirkuma priekšmets:
Divu abdominālo zonžu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
27.01.2016
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālr. +371 67042674; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. +371 67042336, mob. 25749567.