Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dezinfekcijas līdzekļu piegāde ražotāja Cantel Medical lokano endoskopu apstrādes iekārtai Medivators ISA

Izsludināšanas datums:
07.01.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/128M
Iepirkuma priekšmets:
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde ražotāja Cantel Medical lokano endoskopu apstrādes iekārtai Medivators ISA
Iesniegšanas termiņš:
20.01.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Māris Liepiņš, Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, tālr. +371 67042355, mob. tālr. +371 26325960; par procedūru- Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
07.01.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Dezinfekcijas līdzekļu piegāde ražotāja Cantel Medical lokano endoskopu apstrādes iekārtai Medivators ISA”, ID Nr. RAKUS 2019/128M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 20.janvārim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!