Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dezinfekcijas kameras KVF 5/2.6 renovācija

Izsludināšanas datums:
30.05.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/37M
Iepirkuma priekšmets:
Dezinfekcijas kameras KVF 5/2.6 renovācija
Iesniegšanas termiņš:
10.06.2016
Kontaktpersonas:
Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336, mob. 25749567.