Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dezinfekcijas kameras DD 1000-2 ED renovācija

Izsludināšanas datums:
11.11.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/86M
Iepirkuma priekšmets:
Dezinfekcijas kameras DD 1000-2 ED renovācija
Iesniegšanas termiņš:
23.11.2016
Kontaktpersonas:
Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336, mob. 25749567.