Vienotais pieraksts: +371 67000610

Degvielas piegāde

Izsludināšanas datums:
27.06.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/39K
Iepirkuma priekšmets:
Degvielas piegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.07.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Dainis Vītiņš, tālr. +371 29575795; par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Nolikuma 1. pielikumā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. Nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija” ailē „Vienību skaits 2 gadiem” jābūt „Vienību skaits 3 gadiem” Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 24. jūlijam plkst.1300 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.