Vienotais pieraksts: +371 67000610

Datortomogrāfijas iekārtu piegāde

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/86S
Iepirkuma priekšmets:
Datortomogrāfijas iekārtu piegāde
Kontaktpersonas:
Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs Uldis Jaspers, tālr. 67303113, e-pasts uldis.jaspers@aslimnica.lv