Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba apģērba un apavu iegāde

Izsludināšanas datums:
30.01.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/06M
Iepirkuma priekšmets:
Darba apģērba un apavu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
11.02.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Valentīna Makuševa, Tehniskā atbalsta nodaļas stacionāra „Gaiļezers” vadītāja, mob. tālr. +371 26863096, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
30.01.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Darba apģērba un apavu iegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/06M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 11.februārim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!