Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dabasgāzes piegāde

Izsludināšanas datums:
11.04.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/23K
Iepirkuma priekšmets:
Dabasgāzes piegāde
Iesniegšanas termiņš:
31.05.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Andris Meždreijs, tālr. +371 67042406, +371 29246937; par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.