Vienotais pieraksts: +371 67000610

Avīzes maketēšanas un iespiešanas pakalpojumu sniegšana

Izsludināšanas datums:
12.07.2013
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2013/59M
Iepirkuma priekšmets:
Avīzes maketēšanas un iespiešanas pakalpojumu sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
23.07.2013