Vienotais pieraksts: +371 67000610

Automātisko durvju, vārtu un barjeru tehniskā apkope un remonts

Izsludināšanas datums:
02.06.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/33M
Iepirkuma priekšmets:
Automātisko durvju, vārtu un barjeru tehniskā apkope un remonts
Iesniegšanas termiņš:
16.06.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Ivars Rozenbergs, IT un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tel. 20222392; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
Kopīga objektu apskate notiks 1 (vienu) reizi: • stacionāros „Gaiļezers” un „Latvijas Onkoloģijas centrs” – Objekta apskate tiks uzsākta stacionārā „Gaiļezers” 2017. gada 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 iepriekš sazinoties ar stacionāra „Gaiļezers” IT un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru Ivaru Rozenbergu, tālr. 20222392. • stacionāros „Latvijas Infektoloģijas centrs”, “Linezers” un „Biķernieki” – Objekta apskate tiks uzsākta stacionārā „Biķernieki” 2017. gada 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 IT un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru Ivaru Rozenbergu, tālr. 20222392. • stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 2017. gada 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 IT un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru Ivaru Rozenbergu, tālr. 20222392. Informācijai! Nolikumā 2.2.3.2. tika veikti precizējumi. remonta darbu izmaksas atbilstoši izpildītāja finanšu piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, kurās ir ietverti visi ar remonta darbiem saistītie tiešie un netiešie izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas un transporta izdevumi.