Vienotais pieraksts: +371 67000610

Asins grupu pārbaudes drošības karšu piegāde

Izsludināšanas datums:
18.08.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/70M
Iepirkuma priekšmets:
Asins grupu pārbaudes drošības karšu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
29.08.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Inga Dārzniece, Asins dienesta vadītāja, tālr. +37167042391, e-pasts: inga.darzniece@aslimnica.lv; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.