Vienotais pieraksts: +371 67000610

Arhīva pakalpojumi

Izsludināšanas datums:
24.07.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/80K
Iepirkuma priekšmets:
Arhīva pakalpojumi
Iesniegšanas termiņš:
13.08.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Lietvedības daļas vadītāja vietniece arhīva jautājumos Valentīna Krotova, tālr. +371 28328725 par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
23.07.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Arhīva pakalpojumi”, ID Nr. RAKUS 2020/80K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 13. augustam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!