Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Arhīva dokumentu saglabāšana”

Izsludināšanas datums:
31.08.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/64K
Iepirkuma priekšmets:
“Arhīva dokumentu saglabāšana”
Iesniegšanas termiņš:
28.09.2017
Kontaktpersonas:
Par Tehnisko specifikāciju: Lietvedības daļas vadītāja Dace Galeniece, tālr.29548351. e-pasts: dace.galeniece@aslimnica.lv; par Nolikumu: Iepirkumu vec. speciāliste Valērija Kreisberga, tālr. 26305209, 67042336, e-pasts: valerija.kreisberga@aslimnica.lv.
Komentāri:
INFORMĀCIJAI! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts, tas noteikts līdz 28.09.2017. plkst. 13:00.