Vienotais pieraksts: +371 67000610

6-krāsu lāzera plūsmas citofluorimetra piegāde

Izsludināšanas datums:
24.10.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/88K
Iepirkuma priekšmets:
6-krāsu lāzera plūsmas citofluorimetra piegāde
Iesniegšanas termiņš:
09.11.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Ludmila Eņģele, tālr. 67041004, mob. tālr. +371 29241490, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru- Iepirkumu un līgumu daļas juriste Sanita Lauceniece, tālr. +371 67042336, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
24.10.2018. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „6-krāsu lāzera plūsmas citofluorimetra piegāde”, ID Nr. RAKUS 2018/88K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 9.novembrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!