Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dabas gāzes katlu māju un siltummezglu tehniskā apkope

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/65M
Iepirkuma priekšmets:
Dabas gāzes katlu māju un siltummezglu tehniskā apkope
Iesniegšanas termiņš:
11.09.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Sergejs Arutjunovs, Energodienesta vadītājs, tālr. +371 29473761; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.