Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ceļu horizontālā un vertikālā apzīmēšana

Izsludināšanas datums:
21.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/28M
Iepirkuma priekšmets:
Ceļu horizontālā un vertikālā apzīmēšana
Iesniegšanas termiņš:
07.05.2020
Kontaktpersonas:
Par tehniskiem jautājumiem -Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja Irīna Rutkovska, tālr. +371 67042347, 28279371; par procedūru –Iepirkumu daļas juriste Inga Lange, tālr. 67042378, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
21.04.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Ceļu horizontālā un vertikālā apzīmēšana”, ID Nr. RAKUS 2020/28M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 7. maija plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas! Līgumsumma: 21 089,70 EUR bez PVN.