Vienotais pieraksts: +371 67000610

Asins grupu pārbaudes drošības karšu piegāde

Izsludināšanas datums:
14.05.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/33M
Iepirkuma priekšmets:
Asins grupu pārbaudes drošības karšu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
27.05.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Inga Dārzniece, Asins dienesta vadītāja, tālr. +37167042391, e-pasts: inga.darzniece@aslimnica.lv; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciālists, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 27.maijam plkst.13.00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883P