Vienotais pieraksts: +371 67000610

Wi-Fi signāla mērītāja un analizētāja ar programmatūru iegāde

Izsludināšanas datums:
01.11.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Wi-Fi signāla mērītāja un analizētāja ar programmatūru iegāde
Iesniegšanas termiņš:
04.11.2022
Kontaktpersonas:
Agija Norkusa, mob tel. 28361272, e-pasts: agija.norkusa@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 4. novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Wi-Fi signāla mērītāja un analizētāja ar programmatūru iegāde"