Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vienreizlietojamās veļas komplekts

Izsludināšanas datums:
01.07.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Vienreizlietojamās veļas komplekts
Iesniegšanas termiņš:
03.07.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Rolands Karvonens, tel. +371 29726736, e-pasts rolands.karvonens@aslimnica.lv; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 3.jūlijam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Vienreizlietojamās veļas komplekts".