Vienotais pieraksts: +371 67000610

Video materiāla teksta transkripta tulkošana

Izsludināšanas datums:
06.05.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Video materiāla teksta transkripta tulkošana
Iesniegšanas termiņš:
11.05.2021
Kontaktpersonas:
A.Stirāne, Tālākizglītības un apmācību organizēšanas speciāliste, tālr.: 67042686, e-pasts anita.stirane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 10:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Video materiāla teksta transkripta tulkošana”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab. Iesniedzot personīgi – Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Piedāvājums cenu aptaujai „Video materiāla teksta transkripta tulkošana”;