Vienotais pieraksts: +371 67000610

Video intubācijas komplektu iegāde

Izsludināšanas datums:
27.11.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Video intubācijas komplektu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
01.12.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Beāte Banga, tālr. +371 25403628
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 1.decembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Video intubācijas komplektu iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Video intubācijas komplektu iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.