Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vakuumaspirācijas uzgaļu iegāde

Izsludināšanas datums:
28.03.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Vakuumaspirācijas uzgaļu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
04.04.2022
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 4. aprīlim plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Vakuumaspirācijas uzgaļu iegāde"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.