Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vakanto amatu publicēšana darba sludinājumu portālos

Izsludināšanas datums:
07.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Vakanto amatu publicēšana darba sludinājumu portālos
Iesniegšanas termiņš:
09.09.2020
Kontaktpersonas:
Personāla atlases un novērtēšanas speciāliste Gita Kalniņa, tālr. +371 67042829.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 9. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Vakanto amatu publicēšana darba sludinājumu portālos".