Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana

Izsludināšanas datums:
19.05.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Tulkošanas pakalpojumu sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
25.05.2021
Kontaktpersonas:
E.Broks, Juridiskās daļas vadītājs, tālr. 67042545, e-pasts: eduards.broks@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 25.maijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Tulkošanas pakalpojumu sniegšana”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Tulkošanas pakalpojumu sniegšana"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.