Vienotais pieraksts: +371 67000610

Transformatoru apakšstacijas TP-116 ievadu automātiskās pārslēgšanas sistēmas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki”

Izsludināšanas datums:
05.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Transformatoru apakšstacijas TP-116 ievadu automātiskās pārslēgšanas sistēmas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki”
Iesniegšanas termiņš:
12.10.2020
Kontaktpersonas:
Stacionāra “Gaiļezers” Tehniskās atbalsta daļas Vecākais meistars A.Meždreijs , tālr. 29246937.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 12. oktobrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Transformatoru apakšstacijas TP-116 ievadu automātiskās pārslēgšanas sistēmas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki”".